Последното събитие за 2023: Уебинарът за дистрибутори и производители

 

Софтуер за управление на процеси в дистрибуцията


Повече от 20 години Баркод Системи България разработва и успешно внедрява надеждни системи за управление и проследяване на процесите във водещи производствени и дистрибуционни фирми в сектора за бързооборотни стоки в страната. Именно в тази област бе насочено и последното събитие за годината, организирано от компанията.

Уебинар Софтуерни решения за дистрибуцията и мърчандайзингаУебинарът на тема „Софтуерни решения за управление на процеси в дистрибуцията и мърчандайзинга“ се проведе на 16 ноември 2023 и в него взеха участие представители от водещи дистрибуционни и производствени фирми в сектора на бързооборотните стоки. Основен лектор и презентатор бе Стамен Дулевски – ръководител отдел „Управление на проекти“ в компанията.

Като за начало той обърна специално внимание върху веригата на доставки, акцентирайки върху важността и необходимостта от налична и функционираща информационна система между различните звена. Именно това бе и отправната точка до края на събитието. Каква е целта на една информационна система, какви са предимствата и кой има полза от нея – бяха въпросите от съществено значение за аудиторията, през които г-н Дулевски премина детайлно.
 

След това бе поставен фокус върху четирите основни теми на уебинара: 

  • Мобилни продажби и събиране на поръчки

ExVan, събиране на поръчки, директни доставки, ценови политики и промоции, връщане на стока, работа с амбалаж, задължения и плащания, издаване на фискални бонове съгласно Н-18

 

  • Проверки и събиране на информация от търговски обекти

Дистрибуция, дял от излагането, планограми, цени, промоции, конкуренция, втори точки и други

 

  • Управление на мобилна търговска дейност

Зониране, категоризиране, пазари, типизация, геолокация, графици, маршрути, справки за извършените дейности, структурирани посещения

 

  • Консолидиране на информация за продажби до търговски обекти през дистрибутори

Събиране, обединяване и нормализиране на информация за продажби през дистрибутори до крайни търговски обекти, получаване на поръчки от дистрибутори, складови наличности, задължения

 

Софтуерни инструменти Mobee

Най- впечатляващата част от събитието бе презентирането на ключови функционалности от софтуернoто решение, подходящ за дистрибуционна и мърчандайзингова дейност - MobeeAskMobeeAsk е част от софтуерния пакет Mobee, който представлява съвкупност от софтуерни решения, разработени и успешно внедрявани повече от 20 години от екипа на Баркод Системи България.

С помощта на реални данни и снимки лектора показа как всъщност работи MobeeAsk системата и как разрешава критични проблеми, свързани с изброените по-горе теми. 

В края на уебинара се осъществи и оживена дискусия между участниците и лектора, които не спираха да задават своите въпроси, а един от тях дори спечели специална награда, изпратена лично от екипа на Баркод Системи България.