9 ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ ЕТИКЕТ С ЛЕСНО ОТСТРАНИМО ЛЕПИЛО

23/09/2020

За да бъде безупречният завършек на едно изделие или опаковка, винаги етикетът е повече от четим текст и безупречно отпечатан баркод. Той трябва да бъде и най-добрата комбинация от лицев материал и лепилен слой.

Етикетните материали, от които се произвеждат баркод етикетите, се различават по три основни характеристики:

  • Лицев материал
  • Лепилен слой
  • Носещ материал

Тези характеристики са с различни показатели при различните етикетни метериали и тук искаме да Ви обърнем внимание на лепилния слой, в частност на лепилата за лесно отстраняване.

Ще Ви запознаем с 9 причини да изберете етикет с лепило за лесно отстраняване, вместо постоянно лепило и във видео ще Ви покажем защо.

Лепилният слой, това е лепкавата повърхност на етикета. За да се активира действието му, необходимо е да бъде приложен натиск върху етикета, като по този начин се стартира процеса на свързване на лепилото с повърхността върху която се полага баркод етикета.

Изборът на правилното лепило за Вашето приложение може да бъде нелека задача. Съществуващото разнообразие от лепила се обуславя от безбройните специфики на приложенията на самозалепващите етикети. Тези специфики често се намират в противоположни крайности като:

  • Нискотемпературни (-196°С) или високотемпературни приложения (над 800°С)
  • За гладки повърхности или за неравни повърхности
  • За чисти повърхности или повърхности покрити с фин прах/омасляване/ръжда
  • За повърхности с висока енергия или повърхности с ниска енергия и т.н.

От такава специфика произлиза и едно основно разделение на лепилата за етикетните материали, а именно постоянни лепила и лепила за лесно отстраняване. Масово използваните етикети са с постоянни лепила, тъй като тези лепила работят за повечето приложения и са на по-ниска цена. Но тъй като обикновено постоянните лепила са силни и създават здрава връзка между етикета и повърхността, върху която той се прилага, отстраняването на етикет с постоянно лепило може сериозно да повреди изделието или да наруши външния му вид, когато етикетът не е предназначен за постоянно съществуване или съществуване колкото е живота на изделието.

 

Лесно отстранимите лепила обаче притежават сила, достатъчна да се захванат за повърхността, но да останат в състояние, което не позволява достигане на по-силна адхезия. Това ги прави най-доброто решение за временно етикетиране на изделия.

Изведохме 9 добри причини при временно етикетиране да изберете етикети с лепила за лесно отстраняване, вместо с постоянни лепила. Вижте кои са те. >>