3 въпроса, на които да си отговорим, когато избираме система за инвентаризация

14/04/2022

Липсата на информация относно местоположението и състоянието на активите в компанията може да създаде сериозни пречки за тяхното правилно отчитане, както и до инвестиране, на понякога дори хиляди левове, в повторното закупуване на нови.

Знаете ли, че според проучвания, неправилното управление на активите струва на компаниите средно над трилион долара, всяка година.

За да се справят с това предизвикателство, организациите все по-често търсят решения, с които да подобрят контрола на активите. Но изборът на подходящо решение може да бъде истинско предизвикателство, а голямото предлагане може да затрудни избора.

Ето и 3 от най-важните въпроси, на които да си отговорим, когато избираме система за управление и инвентаризация на активи:

  1. Кои са най-големите предизвикателства и изисквания към бизнеса ни?

За да се избере най-доброто и ефективно решение е важно да се идентифицират специфичните за всеки бизнес предизвикателства и изисквания, за проследяване и управление на различни видове активи.

Най-честите предизвикателства, пред които се изправят компаниите са свързани с неактуални данни за наличността, местоположението и/или състоянието на активите.

инвентаризация в магазин за дрехи

 

 

 

 

 

 

 

 

Част от най-важните функции, които трябва да притежава избраният софтуер може да са свързани с достъпност до данни, автоматизирано отчитане, сигурност, сегментиране, анализ на данни, автоматизирано архивиране, проследяване на множество местоположения и много други.

  1. Може ли новият софтуер да бъде персонализиран или интегриран в съществуващите системи за данни?

Управлението на активите често изисква интеграция с други системи, за да се гарантира точна финансова отчетност. Това включва всякакви финансови и счетоводни програми.

Система, която отговаря на повечето от изискванията за въвеждане на данни и контрол на инвентара, намалява риска от грешки, но понякога може да е необходимо персонализиране, за да се гарантира, че избраното решение работи възможно най-добре и правилно се интегрира със съществуващите системи за данни.

  1. Лесна ли е за използване новата система за управление и инвентаризация на активите и включва ли поддръжка на продукти?

При избора на подобен тип система е много важно тя да бъде лесна за разбиране и използване от служителите. Продуктивното използване на всяка нова програма включва обучение, но колкото по-трудна или неинтуитивна е избраната програма, толкова по-трудно ще бъде приета от екипа.

Ако избраният софтуер не може да бъде персонализиран, така че да отговаря напълно на изискванията и нуждите на компанията, е много вероятно заобикалящите решения да попречат на използваемостта му.

Баркод Системи България ООД предлага решения, с които компаниите могат да подобрят управлението на дълготрайните активи. Чрез тях може точно и ясно да се опише местоположението на дълготрайните активи. Да се групират спрямо техните характеристики. Да се съкрати в пъти времето за извършване на инвентаризация, елиминирайки грешките причинени от човешкия фактор.