Zebra продукти

RFID етикети

RFID (Radio-Frequency Identification) технологията представлява метод за автоматична идентификация, която се уповава на предварително съхранени и дистанционно променящи се данни, чрез RFID тагове. При RFID етикетите тагът е вграден в самия етикет, което позволява отпечатването на визуална информация и баркодове и кодирането на тага да става на една стъпка.