Zebra продукти

RFID етикетни баркод принтери

Радио-честотни идентификационни (RFID) баркод принтери от Zebra Technologies, които спомагат за оптимизиране на операционните процеси, за тяхното прецизиране и осигуряването на тяхната прозрачност. Към тази група етикетни принтери спадат някои представители на индустриалните, търговски индустриалните, настолните баркод принтери и печатащите модули. 

  • Zebra ZQ630 RFID мобилен принтер за етикети

    Иновативният ZQ630 RFID принтер дава възможност за гъвкавост при печат и кодиране на RFID тагове, когато и където е необходимо. Този принтер е съвместим с всички съвременни RFID технологии на Zebra.
  • Zebra ZT400 Серия RFID принтери

    Zebra ZT400 е комбинация между доказана устойчивост и UHF RFID възможности. Подходящ е за голям брой приложения в сфери като: производство, транспорт и логистика, търговия, здаравеопазване и др.
  • Zebra ZD500R принтер за RFID етикети

    Малък и компактен принтер с UHF RFID опция. Може да печата върху разнообразни по размер и материал RFID етикети и тагове.