Какво представлява RFID технологията и какви са нейните предимства?

18/05/2020

RFID технологияRFID (Radio Frequency Identification) или радио-честотна идентификация е технология за пренос и обработване на цифрова информация (данни). Тя е базирана на радио комуникация между четящо устройство и специално изработен идентификатор/електронен етикет. Той се състои от микрочип, който съхранява и обработва информация, и антена, която приема и излъчва радио сигнали. Всеки един съдържа свой уникален сериен номер, а някои притежават и допълнителна памет, в която също може да се записва информация. За прочитането на данните четящото устройство излъчва радио-честотен сигнал, посредством който идентификаторът предава цялата информация, записана в микрочипа му. Най-често радио вълните служат и за захранване на самия идентификатор при липса на собствен източник на енергия. В някои случаи има възможност за многократен запис и прочитане на информация, с което възможните приложения на технологията могат да бъдат разширени допълнително.

Радио-честотната идентификация се използва за етикетиране и идентифициране както на стационарни обекти, например при инвентаризация на активи, така и на мобилни такива, като например стоки в магазин, пощенски пратки, маркиране на животни, а също и за контрол на достъпа. Технологията предоставя възможност и за проследяване и управление на местонахождението на етикетираните обекти. Частен, но често срещан случай, е използването на технологията за защита от кражба на стоки в магазините.

RFID принтери ZEBRA >>>

RFID и баркод етикетиRFID намира също широко приложение в производството, в складовите стопанства и за управление на веригата за доставка. Благодарение на технологията предприятията могат да постигнат по-голяма ефективност в производствените и логистичните процеси, да минимизират грешките от човешкия фактор и така да намалят загубите.

Предимствата на RFID технологията са:

  • Бърза идентификация на елементи от логистична единица (палет, кашон), без да е необходимо тя да бъде разопакована;
  • Съхранение на голямо количество данни за един продукт/обект;
  • Възможност за прочитане на голямо количество данни едновременно;
  • Възможност за промяна на данните в различни етапи по веригата на доставка;
  • Възможност за многократна употреба на етикета;
RFID технологията много често се разглежда като алтернатива на баркодовете.

Несъмнено тя има своите преимущества, като например:

  • Идентифициране на много обекти едновременно, за разлика от баркодовете, където сканирането е поединично;
  • Не е нужна пряка видимост, за да бъдат идентифицирани обектите;
  • RFID идентификаторите, в някои случаи, могат да бъдат презаписвани и съответно използвани многократно;
  • Възможност за записване на значително по-голям обем информация, включително и криптирането ѝ;

Сравнението между RFID и баркодовете често се описва като бъдещето спрямо настоящето. В много случаи обаче, двете технологии се припокриват във функцията си да оптимизират бизнес процесите, чрез етикетиране и проследяване на обектите. И RFID, и баркодовете имат своите уникални характеристики, които ги правят ценни сами по себе си. Понякога, въпреки явното предимство на едната от двете технологии, е твърде възможно правилното решение да е използването и на двете едновременно.