Семинар: GS1 миграция към 2D баркодове и страндарти при проследимост на продукти

 

 

Повече от 30 години GS1 България предлага уникална идентификация на продукти и локации, ефективност и прозрачност по веригата на доставки и осигурява достъп на българските фирми до глобалната система от стандарти GS1.

 

Повече от 20 години Баркод Системи България разработва и успешно внедрява мобилни бизнес информационни системи за управление и проследяване на процесите във водещи производствени и дистрибуционни фирми в страната.

 

За да ви запознаем с бъдещата миграция от традиционни линейни към 2D баркодове и добрите практики за проследимост на продукти и суровини, Ви каним на организирания от нас семинар на тема:

 

GS1 МИГРАЦИЯ КЪМ 2D БАРКОДОВЕ И
СТАНДАРТИ ПРИ ПРОСЛЕДИМОСТ НА ПРОДУКТИ

 

Дата: 17.04.2024 (сряда)
Място: Бизнес център Capital Fort, зала Ню Йорк Сити,
София, бул. "Цариградско шосе" 90

 

Регистрирайте се!

 

Програма на семинара:

 

09:00 - 09:30 - Регистрация, Кафе

 

09:30 - 10:45 - Панел 1: Миграция към 2D баркодове

  • GS1 Sunrise 2027: Глобална инициатива за преминаване от линейни към 2D баркодове в търговията на дребно - GS1 България
  • Практически насоки за миграцията към 2D баркодове и за работа с GS1 DataMatrix, GS1 QR Code и GS1 Digital Link - Баркод Системи България
  • GS1 Глобална платформа от регистри (GRP) – GS1 България

 

10:45 - 11:15 - Кафе пауза

 

11:15 - 12:30 - Панел 2: Проследимост на продукти и суровини в производствени, дистрибуционни и търговски фирми

  • GS1 стандарти за проследимост на продукти и суровини по веригата на доставки - GS1 България
  • Добри практики за проследяване на продукти и суровини в производствени и дистрибуционни фирми - етикетиране на продукти и групови опаковки, WMS системи, доставки до търговски обекти – Баркод Системи България
  • Софтуерни решения в областта на мобилната търговска дейност, управление на мърчандайзинг и ДМА, консолидиране на информация за продажби към търговски обекти – Баркод Системи България

 

След семинарната част ще имате възможност да обсъдите конкретни бизнес казуси и решения с представители на двете организации.

 

*Участието в семинара е безплатно. Предвид ограничения брой места, регистрацията е задължителна.

 

 

Регистрирайте се