Семинар "Добавяне на стойност към предлаганите системи за управление на бизнеса"

24/11/2005

На 24.11.2005г. в гр. София се проведе организиран от Баркод Системи България ООД семинар на тема "Добавяне на стойност към предлаганите системи за управление на бизнеса".

Основен акцент на презентациите бяха мобилните информационни системи и баркод технологиите като свързващ елемент между системите за управление на бизнеса (СУБ) и конкретните бизнес процеси в реалния свят.

Представени бяха и приложенията на мобилните информационни системи в различните вертикални пазарни сегменти:

- търговски обекти

- складове и дистрибуционни центрове

- разносна търговия

- производство

- транспорт и логистика

- ютилити компании.

Показани бяха решенията на различни проблеми с помощта на мобилните системи.

Ралф Деиман, Акаунт Мениджър за Източна Европа на Zebra Technologies Inc. представи начините за интегриране към СУБ на специализирани етикетни баркод принтери Zebra.

В семинара взеха участие специалисти от фирми внедряващи или разработващи системи за управление на бизнеса.