Zebra продукти

Синтетични тагове

Стандартните приложения, в които се използват несамозалепващи синтетични етикети (тагове) са:

  • Етикиране на чемберосана метална продукция
  • Маркиране на растения
  • Маркиране на дървен материал
  • Маркиране на трупно месо и крайна продукция