Семинар: Системи и софтуерни решения за управление на дистрибуционни дейности

26/04/2023

Управление на мобилните продажби

Имаме удоволствието да Ви поканим на семинар на тема: 

Системи и софтуерни решения за управление на дистрибуционни дейности

Дата: 31 май 2023 (сряда), 09:30 - 12:30

Място: Бизнес център Capital Fort, зала Ню Йорк, София, бул. Цариградско шосе 90

Регистрирайте се!

По време на мероприятието ще имате възможност да се запознаете с основните функционалности и бизнес ползи от внедряването на софтуерните решения на Баркод Системи България за управление и контрол на процесите при дистрибуция, мърчандайзинг, продажби и складиране на бързооборотни стоки - Mobee. Ще бъдат засегнати възможностите за конфигуриране на системите, съобразно различни бизнес модели и изисквания.

Пакет от софтуерни решения Mobee

 


MobeeSeller
Управление на мобилни поръчки и продажби
     - ExVan продажби / събиране на поръчки / директни доставки
     - Задължения и плащания
     - Връщане на стока, работа с амбалаж
     - Ценови политики и промоции

MobeeWMS
Управление на дистрибуционни, производствени и 3PL складове
     - Получаване, разполагане
     - Работа с партиди, срокове на годност, серийни номера
     - Контрол при събирането на поръчки

MobeeAsk
Управление на дистрибуция и мърчандайзинг
     - Информация за търговските обекти - зониране, категоризиране, пазари, типизация, локация и др.
     - Проверки в търговските обекти - дистрибуция, дял от излагането, цени, промоции, конкуренция, втори точки и др.
     - Управление на активи - хладилни витрини, стелажи, рекламни материали и др.
     - Управление на договори - предложения, одобрение, изпълнение

MobeeData
Събиране и консолидиране на информацията за продажби от дистрибутори в търговски обекти
     - Получаване на информация за продажбите по търговски обекти и нейното консолидиране
     - Получаване на поръчки от дистрибутори
     - Обмен на друга търговска информация - задължения, складови наличности и др.

MobeeDD
Събиране на плащания при доставка
     - Събиране на плащания по текущи или предходни доставки
     - Издаване на фискални бонове на място при доставка

Програма:

09:00 - 09:30 - Регистрация, кафе

09:30 - 10:30 - Представяне на актуалните възможности на системи за управление на мобилни търговски дейности
MobeeSeller - мобилни продажби, събиране на поръчки
MobeeDD - издаване на документипри доставка и събиране на плащания
MobeeAsk - цялостно управление на мобилни мърчандайзингови активности

10:30 - 10:45 - Представяне на ползите при използване на система за събиране и консолидиране на информация за продажби през дистрибутори - MobeeData

10:45-11:00 - Кафе пауза

11:00 - 11:45 - Представяне на възможностите за конфигуриране на системата за управление на складове MobeeWMS в зависимост от различни бизнес модели и изисквания на клиенти.

11:45 - 12:00 - Демонстрация на живо на следните новости при системите за управление на складове (WMS) - RFID решения, добавена реалност, индустриални таблети, носими устройства.

12:00 - 13:00 - Персонални обсъждания и демонстрации

Регистрирайте се

Софтуер за управление на складове