Управление и инвентаризация на материални активи

EVIDEI - логоEVIDEI е софтуер за управление и инвентаризация на материални активи, подходящ както за малки и средни, така и за големи компании. Може да работи като разширение на наличната информационна система или като самостоятелно решение. Чрез използването на EVIDEI процесът на инвентаризацията може да се ускори до 2-3 пъти, като едновременно с това значително се елиминират грешките на човешкия фактор.

Предимства на EVIDEI:

  • Лесен за използване интерфейс
  • Добре организиран процес на инвентаризация
  • Намаляване на времето за извършване на инвентаризацията
  • Елиминиране на грешките от човешкия фактор
  • Бързо възвръщане на инвестицията

EVIDEI може да се използва в две приложения – десктоп и мобилно приложение.

Десктоп приложение

Evidei приложение за десктопДесктоп приложението на EVIDEI се използва най-вече за управление на активи. То позволява да добавяте нови и да редактирате текущите активи, проследявате състоянието, класификацията или местоположението им, както и историята и направените промени.

Чрез десктоп приложението е възможен още мониторинг на аксесоари, доставчици и серийни номера, както и снимки, бележки и прикачени файлове.

То работи с операционна система Windows, като всички данни се съхраняват на Microsoft SQL сървър.

Мобилно приложение

Evidei приложение за мобилно устройствоПредназначено е за мобилни устройства, работещи с операционна система Android. Основната задача на мобилното приложение е да извършва инвентаризация в движение. Чрез сканиране на текущите активи се прави проверка на техния брой и статус, като се сравнява очакваното и действителното им количество и състояние.

Решението EVIDEI работи с баркод технология за 1D и 2D баркодове, като може да се използва и RFID технология. По този начин търсенето на активите се осъществява бързо и без човешки грешки.

Приложението работи както с вграден баркод или RFID четец, така и с потребителски мобилен телефон.

Сканираните и въведени данни се съхраняват на SD картата на използваното мобилно устройство, което възпрепятства тяхната загуба, ако то бъде повредено.

Как работи EVIDEI?

инвентаризация на ДМА с EVIDEIВсеки нов актив се отбелязва с етикет, който включва уникален баркод, инвентарен номер и име. Етикетът е изработен от устойчив материал, издръжлив на вода, химикали, почистване или износване. По този начин, маркиран с етикета с уникални данни, всеки актив става проследим. RFID таговете са също подходяща форма за етикетиране на активите.

Освен за идентификация на активите, етикирането е подходящ начин за отбелязване местоположението на всеки актив. Етикетите се отпечатват от десктоп приложението, като се избира само един актив или група активи, селектира се шаблон за етикет, въвеждат се броя на копията и се задават за отпечатване към свързания с приложението етикетен принтер.

схема за инвентаризация на дълготрайни активи с EVIDEI
 База данни                              Десктоп приложение                                Мобилно приложение

 

Софтуерното решение EVIDEI може да работи в 3-степенна йерархична физическа  класификация на активите, като всички нива трябва да са взаимно свързани – например отдел, сграда и стая.

Също така има възможност за поддържане на 4-степенна логическа класификация, независими една от друга, даваща възможност за въвеждане и проследяване на повече информация за активите, като например отговорно лице, вид на актива, проект и т.н.

Процесът на инвентаризация използва йерархията в местоположението на активите и тяхната класификация. Това означава, че мобилното приложение позволява двупосочно извършване на инвентаризация – според физическата и логистичната класификация.