Специализирани етикети за автомобилната индустрия

25/03/2024

Етикетиране на автомобилни компоненти

С въвеждането на IMDS, известна още като Международна система за данни за материалите, задълженията на производителите значително се увеличават. IMDS дава възможност на производителите и техните доставчици да гарантират изпълнението на национални и международни стандарти, закони и регулации за материалите. Това изискване допълнително утежнява работния процес и налага сериозни предизвикателства, като:

  • Непълна и неточна информация за състава на компонентите
  • Проблеми при координацията с доставчиците за събиране на информацията
  • Познаване и разбиране на изискванията на IMDS за въвеждане на строго стандартизирани данни
  • Време и ресурси, които натоварват капацитета на компаниите
  • Правни и финансови последици, в следствие на неспазване на изискванията на IMDS

Лого на Баркод Системи БългарияЕкипът на Баркод Системи България отговаря за процесите от избора и снабдяване с материалите до регистрацията им в IMDS системата. Благодарение на нашия опит в областта, гарантираме, че продуктите, които доставяме отговарят на регулаторните стандарти. Това ще сведе до минимум Вашата отговорност и ангажимент към регистрацията на етикетния материал и ще запази добрия корпоративен имидж и репутация на организацията.

Лого на Zebra TechnologiesКато надежден и сигурен партньор на Zebra Technologies за България, ние осигуряваме PPAP документация, която отговаря на изискванията на клиента и гарантира непрекъснато производство на етикетите, от които се нуждаете. Ние ще осигурим подробна документация за производствения процес и мерките за контрол и качество на етикетите, както и нашата гаранция за дългосрочен ангажимент към клиентите си.

С нашите услуги, може да сте сигурни, че:

  • Разполагате с етикети, които отговарят на стандартите за качество
  • Спестявате време и ресурси, защото ние извършваме регистрацията на етикетния материал в IMDS
  • Разполагате с изчерпателна документация
  • Гарантирате еднаквост на материала в дългосрочен план, без промяна в съдържанието и състава му.
  • Си сътрудничите с надежден доставчик, който има значителен опит в тази област

Монтиране на автомобил