Zebra продукти

Спрени от продажба

  • Zebra ET1

    Zebra ET1 е специално създаден за ежедневна употреба в рамките на компанията и като такъв е устойчив на многократни изпускания, удари и заливания, както и на екстремно ниски или високи температури.