Поддръжка

Баркод Системи България предлага пълно сервизно техническо обслужване - не само гаранционна и извънгаранционна поддръжка на продавания хардуер, но и комплексна поддръжка на всички предлагани решения. Ние разполагаме с висококвалифицирани, преминали обучения и сертифицирани сервизни специалисти. Отстраняването на дефекти става или в сервизния отдел на Баркод Системи България или на място при клиента. Сервизното обслужване на продукти на Zebra Technologies се извършва в сътрудничество със сервизните центрове на компанията.