Баркод скенери и мобилни компютри

В качеството си на партньор на Zebra Technologies, която придоби подразделението на Motorola Solutions, занимаващо се с мобилни решения за бизнеса, Баркод Системи България ООД предлага на своите клиенти изключително широка гама от дейности и услуги, обединени в направление: „Техническо и сервизно обслужване на баркод скенери, мобилни компютри и устройства за безжична инфраструктура”.

Сервизното и техническо обслужване на продуктите се извършва в среда и с оборудване, каквито са използвани при тяхното производство.

Баркод Системи България ООД, съвместно със Zebra Technologies, предлага на своите клиенти сервизно и техническо обслужване за тези продукти в следните категории:

Сервизни договори  

Сервизни договори се прилагат за нови продукти. Условието е договорът да бъде сключен до 30 дни от датата на поръчка на оборудването. Предлагат се няколко вида сервизни договори:

  • Zebra One Care Essential – Zebra се задължава да извърши отремонтиране на дефектиралото устройство в рамките на 3 (три) дни, след получаването му в Международния Сервизен Център (IRC) в град Бърно, Чехия 
  • Zebra One Care Select – характерното при него е, че Zebra се задължава да подмени дефектиралото устройство с друго, още преди да го получи в Международния Сервизен Център (IRC) за Европа. Този сервизен договор се предлага за баркод скенери и устройства за изграждане на безжична инфраструктура.

Основните предимства на сервизните договори са значително по-ниската цена на сервизното обслужване и това, че включват безплатно услугата Comprehensive Coverage. Тя покрива ремонтиране и подмяна на: счупени и износени корпуси; пукнати или счупени дисплеи; пукнати или счупени “touch” панели (дигитайзери); счупени клавиатури; скъсани или липсващи бутони; липсващи или счупени спусъци; счупени или липсващи защитни стъкла.

Ремонти от вида T&M (вложени материали/резервни части и труд)

При сервизно обслужване от типа “T&M” се заплащат вложените резервни части и труд по отстраняване на повредата.

Към настоящия момент, сервизното обслужване от типа “T&M”, се предлага под формата на ремонт с фиксирана цена (Fixed Price Repair). Фиксирана цена се предоставя от сервизния център (IRC) за Европа в гр. Бърно, Чехия, след предоставяне на следната информация:

  • Артикулен номер на дефектиралото устройство
  • Сериен номер на дефектиралото устройство 
  • Подробно описание на повредата


Гаранционно обслужване

Гаранционното обслужване на баркод скенери, мобилни компютри и устройства за безжична инфраструктура включва отстраняване на повреди в продуктите, настъпили по време на експлоатация в гаранционния им период, при спазване на условията за експлоатация, ограничено до:  

  • Ремонти, настройки и калибриране на продукти само с производствени дефекти
  • При ремонтите Zebra Technologies използва нови или вече ремонтирани части, или модули 
  • Инженерни промени (софтуерни и хардуерни обновления) се извършват по преценка на Zebra Technologies


                                             Извънгаранционно обслужване

                                                            ЗАПИТВАНЕ

    *отбележете тема на запитването