Обучение

Колкото и безупречна да е една система, тя не може да функционира без участието на човешки фактор. Баркод Системи България осъзнава спецификата на предлаганите решения и предлага специфични обучения за работа с инсталираната техника и софтуер, които гарантират правилната експлоатация на системата. Обученията се провеждат от сертифицирани и висококвалифицирани специалисти на място в обекта на клиента.