Защо управлението на ИТ активите и процесите е ценно за вашата организация?

04/05/2020

В съвременния свят всичко е обвързано с информацията и нейното правилно управление, като липсата на такова в много случаи може да доведе до излишни разходи за всяка една организация. Това рефлектира до голяма степен в администрирането на IT инфраструктурата във всяка една компания, изправяйки я пред предизвикателството да се справи с процесите по управление на ИТ услугите (IT service management, ITSM) и на ИТ активите (IT asset management, ITAM). Това се дължи най-вече на факта, че огромна част от IT специалистите не използват правилните инструменти в проследяването на своите активи.

Според проучване на софтуерната компанията Ivanti, проведено сред 1600 IT експерти, 43% от анкетираните използват електронни таблици за проследяване на IT активите, а 56% не управляват целия цикъл на своите активи, което от своя страна води до недостиг или до закупуване на скъпи и ненужни покупки.

Времето е друг ресурс, който е силно засегнат, когато става въпрос за липсата на правилно управление на активите. Повече от 30% от анкетираните губят часове всяка седмица, опитвайки се да сверят инвентара си, а половината от всички потвърждават, че им се е случвало да ремонтират устройство, което все още е гаранционно, което освен до загуба на време, може да доведе и до риск от загуба на гаранцията на съответното оборудване. Отделно 29% от анкетираните влагат усилия в ремонт на остаряла техника, а близо 40% от всички признават, че или нямат ясна представа кои устройства са за замяна, или не им остава „никакво“ време да поддържат тази информация.

От особено значение е и факта, че при близо 60% от всички ИТ специалисти, липсва ключова информация необходима за управлението на даден актив. Липсата на ключови данни е основната пречка за по-висока ефективност в управлението на активите, като те вярват, че решението на тези проблеми се крие в по-добрата комуникация между отделните екипи, както и в обединяването на процесите по управление на услугите (ITSM) и активите (ITAM).

В проведеното проучване се дава отговор на въпросите свързани с това, какво прогнозират да видят IT специалистите, когато става дума за комбиниране на ITSM и ITAM процесите. Те посочват следните ползи:

  • 63% очакват по-добра видимост на ИТ активите, с които разполагат;
  • 59% очакват повишена ИТ продуктивност;
  • 54% очакват оптимизиране на разходите;
  • 53% очакват подобрение при доставянето на услуги;

EVIDEI- софтуер за управление и инвентаризацияБаркод Системи България ООД, предлага точното решение, с което компаниите да постигнат нужната оптимизация и прозрачност при управлението на ITSM и ITAM процесите, с което да получат нужната информация в реално време, да съкратят с пъти времето необходимо за инвентаризация, и да елиминират грешките от човешкия фактор.