Zebra продукти

Стационарни мобилни компютри

Устройствата от тази категория са предназначени за монтиране в подемно-транспортни машини. Чрез тях, операторите получават мобилен достъп до всички необходими приложения.

  • Стационарни мобилни компютри – Zebra VC8300

    VC8300 е ново поколение изключително здрав стационарен мобилен компютър с Android система, създаден да работи и в най-екстремните условия. Устройството се отличава с компактен дизайн и възможност за монтаж върху всякакъв вид подемно-транспортна техника.