Ново видео от IBCS Полша за преимуществата на RFID технологията в логистичните процеси

21/07/2020

RFID технологията навлиза все повече в употреба през последните години.

Логистичният бизнес е един от най-силно конкурентните и внедряването на тази технология предлага възможността за получаване на някои съществени предимства спрямо традиционните методи за работа. A oптимизацията на всяка една стъпка в логистичната верига и бързината на работа са ключови в непрестанно увеличаващите се обеми преминаващи през съвременните доставчици.

Колегите от IBCS Полша разработиха продукт базиран на оборудване от Zebra Technologies, и видеото нагледно показва предимствата от внедряването на RFID технологията в управлението на логистичните процеси.