Презентация за внедряване на MobeeWMS в голям дистрибуционен склад

 

Логистична бизнес конференция логоЗа 11-та поредна година Българска Транспортна Преса и списание Логистика организираха най-голямото Логистично събитие в страната. Основната тема на тазгодишната конференция „Smart, Green and Sustainable Transport and Logistics” акцентира върху интелигентните технологии, зелените решения и устойчивите бизнес модели.

 

И тази година екипът на Баркод Системи България взе участие в събитието. Темата, с която Бистра Карапанчева, Мениджър проекти в компанията завладя вниманието на аудиторията, бе внедряването на наше утвърдило се в годините решение в автоматизиран дистрибуционен склад на една от големите фирми в страната.

 

Автоматизирана поточна линияПрез последните над 30 години, Стинг АД са се доказали на българския пазар като вносител и водещ търговец на едро на лекарствени артикули. Успехът им се дължи на иновативните складови бази, новите методи за управление и внедрената система за качество и контрол. Част от тези иновации е и проектът на Баркод Системи България, внедрен в една от логистичните им бази.

 

Разработеното и интегрирано от нас решение MobeeWMS е цялостна система за управление на логистични дистрибуционни процеси, което има възможност за конфигуриране и създаване на допълнителни доработки към процесите.

 

Освен стандартните дистрибуционни процеси, основна задача на MobeeWMS бе да осигури управление на автоматизирано оборудване за събиране на поръчки с робот. Екипът ни спечели доверието на компанията възложител поради факта, че обърнахме сериозно внимание на предпродажбения процес. Компанията ни бе избрана за доставчик на цялостната услуга, която включваше:

 

·         Разработка и внедряване на системата за управление на автоматизиран дистрибуционен склад

·         Предоставяне и конфигуриране на необходимото оборудване, в това число мобилни устройства, принтери и изграждане на WLAN инфраструктура

 

Автоматична поточна линия

 

Сред основните предизвикателства, с които се сблъскахме по време на изпълнението на проекта бе интеграцията между три системи – ERP, Автоматизирана система за събиране на поръчки с робот и MobeeWMS. В процеса на работа, екипът ни предложи внедряване на междинен софтуер, който работи с опашки от съобщения и благодарение на който, се осигурява навременна и безпроблемна комуникация на трите системи в реално време.

 

Нелека задача се оказа и управлението на поточната линия на автоматизираната част, свързана с робот за събиране на поръчки, с дължина над 20 метра.

 

От изключителна важност за процесите бе зареждането на стоката в каналите на робота и проследяване на партидите на артикулите.

 

Началото на системата започва с две поточни линии, заредени с два вида касетки - малки и големи, наречени ТОТ. След като получи поръчка за събиране, MobeeWMS калкулира в колко ТОТ ще бъде събрана тя, резервира стоката за всеки ТОТ и подава информация на робота през кои работни станции да бъдат манипулирани касетките. Събирането може да бъде извършено автоматично от робота, изцяло ръчно или комбинирано. MobeeWMS успешно подава информация и инструкции за изпълнение към робота, като брой касетки, маршрут, начин на манипулация, вид на стоката, с която да се запълнят, необходимост от проверка и пр.

 

До момента, разработената и внедрената от екипа на Баркод Системи България система MobeeWMS няма нито един ден спиране или забавяне в работния процес.

 

Дистрибуционен склад