УЕБИНАР: Управление на предоставени материални активи в търговски обекти

07/05/2024

Жена с таблет в търговски обекти, която контролира материални активи.

От над 20 години Баркод Системи България разработва и успешно внедрява надеждни софтуерни системи за управление на мобилна търговска дейност във водещи производствени и дистрибуционни фирми в сектора за бързооборотни стоки в страната.

За да Ви запознаем с добрите практики при работата с активи в търговски обекти, Ви каним на организирания от нас уебинар на тема:

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

Дата: 30 май 2024 (четвъртък)
Час: 11:00 - 11:40
Място: GoToWebinar
Лектор: Стамен Дулевски – ръководител-отдел „Управление на проекти“

Регистрация!

Обзор на софтуерни решения, насочени към производители или вносители на бързооборотни стоки, които разполагат и управляват материални активи и рекламни материали в търговски обекти.

  • Видове активи - ДМА (хладилни витрини, чадъри и др.), рекламни активи и материали
  • Инвентаризация на дълготрайни материални активи
  • Разполагане и преместване на активи
  • Генериране на документи - приемо-предавателни протоколи, договори и др.
  • Мърчандайзингови проверки на артикулите в предоставените дълготрайни активи
  • Поръчка на краткотрайни рекламни активи
     

Ще бъдат презентирани конкретни функционалности от Mobee Ask – софтуерно решение за управление на мобилна търговска дейност, разработвани и успешно внедрявани повече от 23 години от Баркод Системи България. 

* След края на уебинара, регистриралите се ще получат достъп до записа от събитието.

Регистрирайте се