WiNG 5 WLAN - революция в безжичните мрежи

14/10/2010

С все по-широкото навлизане на безжичните технологии стават по-големи и очакванията към тях. Хората искат безпроблемен достъп до аудио и видео файлове, както на работното място, така и у дома. Те имат нужда от мрежа, която продължава да работи дори при големи натоварвания. Безжичният стандарт 802.11n осигурява скоростта, която прави тези неща възможни. Но без подходящата мрежова архитектура, 802.11n мрежата ще бъде като спортна кола в задръстване – притежава потенциал, но няма как да го използва. Ето защо Motorola Enterprise Mobility Solutions разработи нов подход към мрежовата архитектура, който се нарича WiNG 5 WLAN. Чрез новото решение точките за достъп могат да достигнат максимално качество на обслужването, мрежата е по-защитена, а мобилната услуга е на много по-високо ниво.
 
В основата на новия подход е автоматичната адаптация на инфраструктурата към нуждите на крайните потребители. Така, данните вече няма нужда да изминават ненужно пътя до централния контролер, т.е. на практика може да се намали на половина допълнителната тежест, която 802.11n стандартът поставя върху мрежата. При WiNG 5 мрежата, точките за достъп имат способност да комуникират една с друга директно и така се създават по-ефективни маршрути за мрежовите данни. Всеки един елемент от мрежата е наясно със състоянието на останалите елементи и те работят заедно, за да идентифицират най-добрия маршрут. 

За организиране и управление на мрежата все пак се използват контролерите, но отделните трансмисии на данни се осъществяват по най-краткия възможен път. Използването на възможностите на точките за достъп означава, че мрежата се нуждае от по-малко на брой контролери, т.е. осигурява се по-качествена услуга с по-малка инфраструктура.