Складово управление

Koerber - лого

K. Motion Edge

K. Motion Edge е WMS система, която позволява автоматично управление на складови операции във всички процеси, като се започне с поръчване на стока от доставчиците и се завърши с изпращането на доставката до клиента.

Ядрото на системата е софтуер, но независимо от това Баркод Системи България ООД може да достави на потребителя необходимия специализиран хардуер (мобилни терминали, безжични мрежи, принтери) и всички услуги, свързани с имплементирането на WMS системата и пускането ѝ в експлоатация. Естествено, използва се технология за автоматична идентификация – баркодове, RFID, безжични мрежи и гласово събиране на поръчки. 

K. Motion Edge се използва от повече от 500 компании по целия свят.

Част от ползите от внедряването и използването на складова система K. Motion Edge са:

използване на wms система в склад

Повишаване точността и ефективността чрез:

 • Улавяне на грешките на доставчиците още при получаване на пратките
 • Акуратност при съхранение на стоките
 • Редуциране на грешките при събиране на поръчките
 • Коректно адресиране на пратките

Намаляване на разходите и увеличаване на продуктивността чрез:

 • Опростяване и модернизиране на складовите процеси
 • Подобряване безопасността на съхранение на продуктите
 • Оптимално оползотворяване на складовото пространство
 • Минимизиране на броя корекции, извършвани при допускане на грешка
 
Складово управление

Висококачествено обслужване на клиентите:

 • Точно и навременно изпълнение и изпращане на поръчките
 • Осигуряване на информация за пратката по цялата снабдителна верига
 • Ефективен обмен на продуктите и контрол на запасите
 • Подобряване на цялостното потребителско обслужване
   

Намаляване времето за извършване на складовите операции:

 • Извършване на инвентаризация, без да е необходимо прекъсване на работа
 • Автоматично обновяване на стоковите наличности
 • Ускоряване на процесите по подготвяне на поръчките
 • Интегрирано маркиране и изпращане на пратките

Повече информация за WMS системата K. Motion Edge може да намерите тук.

WMS система за производствени складове MobeeWMS - логоMobeeWMS

MobeeWMS e цялостна система за управление на производствени складове, разработена от Баркод Системи България. Ще бъде настроена и пусната в експлоатация спрямо Вашите  изисквания по техническо задание, изготвено от нас, на базата на анализ и разбиране на Вашия бизнес и интегрирана със съществуващо ERP/счетоводна програма. Има възможност за допълнително развиване и множество доработки.

Предимства на MobeeWMS:

 • Системата е разработена от Баркод Системи България – компания с над 17-годишна история;
 • Разработена е изцяло за нуждите на производствени складове;
 • В логиката на оперативните процеси са заложени правила, част от добрите производствени и складови практики;
 • Операциите са оптимизирани така, както се очаква да се извършват в производствените складове;
 • Състои се от мобилно приложение за извършване на складовите операции и бек офис част;
 • Двете части на системата – мобилна и бек офис част, комуникират помежду си двупосочно в реално време;
 • Не е налично излишно регистриране на артикула с мобилните устройства по време на операциите;
 • Ускоряване и автоматизиране на дейностите в складовото стопанство;
 • Контрол и пълна проследимост по партида на продукцията;
 • Предоставя всички необходими параметри и компоненти на вътрешни и външни одити за качеството;
 • Елиминиране на грешките при събиране и обработка на стоката;
 • Оптимизиране на бизнес процесите;
 • Повишаване ефективността на работа;
 • Има възможност за надграждане на модулите, добавяне на нови и доразвиване на системата спрямо нуждите на клиента;
 • Възможност за реализиране на множество доработки на Бек офис приложението и мобилната част;
 • Внедрена е в над 10 производствени склада в България и над 5 извън рамките на България.

Системата се състои от web базирано Бек офис приложение, работещо на стационарна работна станция и мобилно приложение, работещо на мобилни компютри, посредством които се извършват дейностите в склада. Системата работи онлайн, като всички операции се извършват и регистрират в реално време.

Повече информация за WMS системата MobeeWMS може да намерите тук. 

MobeeStore 

MobeeStore е WMS система за регистриране и контрол на складови операции като получаване на стока, преместване от склад в склад, инвентаризации, събиране на стока по поръчки за продажба, контрол при експедирането на стоки. Решението работи на мобилни устройства с интегрирани баркод скенери, като основното му предимство е възможността за събиране и достъп до информация на мястото на нейното възникване – физическото местоположение на стоките. Повече информация за WMS системата можете да намерите тук>>.