Zebra е отличена като лидер в класацията за решения за позициониране на закрито на Gartner за 2021

17/03/2021

Zebra Technologies е отличена за лидер в Magic Quadrant на Gartner, за втора поредна година, а отличието си компанията дължи на предлаганите услуги и решения за проследяване и управление на местоположението и дистанцията в закрити работни пространства и по-специално за Zebra MotionWorks.

Zebra MotionWorks са специализирани решения базирани на RFID технологията, които предоставят, в реално време, информация за местоположението на активите, като същевременно спомагат и при управлението на безопасността на служителите. Чрез MotionWorks може да се постигне рационализиране на работата в производствените линии с цел повишаване на производителността и ефективността на работа на служителите.

Част от решенията Zebra MotionWorks са:

  • MotionWorks Asset – позволява на предприятията да проследяват и управляват важни активи с подробна, навременна информация за местоположението им
  • MotionWorks Material – помага на производителите да управляват и автоматизират потока от материали
  • MotionWorks Yard – улеснява непрекъснатия поток на материали и стоки между дистрибуторските центрове и производствените предприятия
  • Zebra MotionWorks Warehouse – система за проследяване на складови активи в реално време, оптимизирана за обработка на големи обеми активи с бързи темпове
Във времена като тези безопасността и здравето са приоритет номер едно, MotionWorks може да се ползва и като решение за анализиране на контактите между служителите. Видео Zebra MotionWorks Proximity

 

В зависимост от спецификите на проекта, решенията могат да работят както локално, така и облачно. MotionWorks позволяват централизирано управление, благодарение на което всички устройства могат да бъдат управлявани и проследявани от едно място. Възможностите за анализ, подпомагат за предприемането на бързи и своевременни стъпки за подобряване на редица аспекти в ежедневните бизнес операции.

Специализираните решения за проследяване и управление на местоположението на закрито, които предлагат Zebra Technologies, помагат на бизнеса да създаде по-интелигентна работна среда, благодарение на която може да се постигне допълнително оптимизиране на работните процеси.