По-безопасна и спокойна работна среда със Zebra MotionWorks Proximity

22/10/2020

В процеса на адаптация към „новото ежедневие“ се изправяме пред много предизвикателства свързани с осигуряването на по-безопасен начин на живот, както в личен така и в служебен аспект. „Новото ежедневие“ ни поставя в ситуация, която изисква от нас постоянно да бъдем под внимание и да следим с кого сме общували и колко дълго сме били в близък контакт. Тези нови предизвикателства могат да бъдат изключително стресиращи, особено когато сме на работното си място, срещайки се с много хора.

Подготвяйки и приспособявайки бизнеса и работното си място към новите по-строги изисквания и регулации е важно да бъде изградена система подпомагаща правилното и безопасно протичане на работните процеси. Система посредством, която да се поддържа безопасна дистанция между служителите, както и да бъдат проследявани контактни лица, при необходимост.  

Тук може да е от помощ иновативното предложение на Zebra Technologies – MotionWorks Proximity. MotionWorks Proximity подпомага в управлението и проследяването на близки контакти между служителите, спестявайки време и ресурси за ръчно водене на тази информация.

Системата проследява и предупреждава служителите да поддържат здравословна дистанция по между си и сигнализира, когато даден служител наруши препоръчителната дистанция.

Вижте как работи Zebra MotionWorks Proximity и какви са нейните предимства във видеото: