Zebra продукти

Zebra P330m Картов принтер

Най-новият картов принтер в продуктовата гама на Zebra. Принтер за едностранен едноцветен печат на малки и средно големи серии. Скорост на печат - 5.2 сек./карта. Отпечатваната информация може да бъде буквено-цифрова - кирилица и латиница, баркодове, монохромни изображения. Налична е пълна гама от монохромни ленти за печат.

Опции: вграден принтсървър, енкодери за магнитна ивица и смарт-карти. Най-доброто решение, когато имаме нужда от персонализация на предварително отпечатани карти или когато е необходима ниска себестойност за монохромни карти.