Събиране и консолидиране на данни

MobeeData е система за събиране и консолидиране на информация, подходяща за производители и вносители на бързооборотни стоки с голяма дистрибуторска мрежа. MobeeData предоставя възможност за събиране на данни за продажби от дистрибутори, с цел последващ търговски анализ на реализираните продажби по обекти, артикули, населени места, региони, типове обекти. Системата помага и при планирането на доставки към дистрибуторите, тъй като позволява проследяване на складови наличности в техните складове. Суровите данни могат да бъдат експортирани към други BI решения.

Основни характеристики:

  • Получаване на информация от дистрибутори в стандартизиран вид за извършени продажби и наличности
  • Създаване на съответствия между обекти на дистрибутора и обекти на клиента, с помощта на инструмент за търсене на съвпадение по различни критерии (GPS координати, Булстат, име на фирма/обект, адрес, град)
  • Създаване на съответствия между артикули, работа с различни мерни единици
  • Възможност за автоматизиран експорт/импорт на данни от складово-счетоводните системи на дистрибуторите към Mobee Data
  • Модул за поръчки – визуализира поръчки, генерирани от собствените presales търговци, с възможност за автоматично изпращане към съответните дистрибутори за изпълнение
  • Експортиране на различни типове справки в xls, xlsx или csv файлове.