• BCS Bulgaria

  БАРКОД СИСТЕМИ БЪЛГАРИЯ ООД е водещa компания в България в областта на мобилните бизнес информационни системи и баркод продуктите и технологиите. Тя е българо-великобританска фирма и е част от най-голямата група компании, работещи в тази сфера в Централна и Източна Европа – IBCS Group. Фирмата е бизнес партньор и представител от най-високо ниво на Zebra Technologies Inc, USA, която наскоро придоби Motorola Solutions. Баркод Системи България предлага на българския пазар разнообразие от: баркод скенери, бизнес и индустриални мобилни компютри, етикетни и картови принтери и консумативи за тях, оборудване за изграждане на безжични мрежи. Компанията разработва и внедрява решения за повишаване на ефективността на извършване на дейностите в области като: производство, складове и дистрибуция, търговия, мобилни продажби, транспорт и логистика и др. Баркод Системи България има над 15-годишен опит в сферата на мобилните системи и технологии за автоматична идентификация. За тези години, фирмата е разработила множество работещи решения, с които компаниите оптимизират дейностите си, повишават продуктивността си, намаляват разходите и увеличават печалбата.

  ул. Неделчо

  Бончев 41, ет. 3

  София, България

  www.barcodes.bg

  Последвайте ни

 • IBCS Hungary

  IBCS HUNGARY е водещият доставчик на мобилни решения за бизнеса в Унгария. Фирмата е основана през 1992 година като част от IBCS Group, а към момента се състои от над 30 висококвалифицирани специалисти, разпределени в три офиса - в Будапеща и още два регионални в други градове. BCS Hungary предлага системни решения за оптимизиране на дейностите в склада, мобилната търговия и услуги, както и за проследяване на активи в и извън четирите стени. Целта на компанията е да предостави на клиентите си информационни системи, с които да постигнат прозрачност на бизнес процесите си, да оптимизират управлението на дейностите си и да намалят разходите. С помощта на предлаганите мобилни и гласови решения, складовите операции стават по-ефективни, намалява се броят на грешките и необходимото време за обучения.  

  Reitter Ferenc

  u. 45-49 H-1135

  Будапеща, Унгария

  www.bcs.hu

  Последвайте ни

 • IBCS Poland

  IBCS POLAND е компания, основана през 1999 година. В качеството си на системен интегратор, тя разработва ИТ решения, които осигуряват мобилност на логистичните, складови и продажбени процеси посредством безжична комуникация и технологии за автоматична идентификация (баркодове и RFID). Компанията предлага комплексна реализация на проектите, започваща от предварителен анализ, през концептуално изграждане на самото решение, доставка, инсталация и имплементация на устройства и софтуер и стигаща до следпродажбено обслужване. IBCS Poland се състои от над 50 висококвалифицирани специалиста, работещи в централата в Нови Сонч и в клона във Варшава. Професионализмът на служителите се гарантира от многобройни сертификати, обучителни курсове, провеждани от партньорите на компанията, както и обмяната на опит сред членовете на IBCS Group. IBCS Hungary си сътрудничи с водещи образователни и изследователски центрове, като по този начин подпомага създаването на висококвалифицирани кадри в сферата на логистиката.

  Al. J. Piłsudskiego 46 33-300

  Нови Сонч, Полша

  www.ibcs.pl

  Последвайте ни

 • Kodys Czech Republic

  KODYS CZECH REPUBLIC е една от компаниите, основали GS1 CR и присъстваща на пазара на баркод решенията от 1991 година. Използвайки дългогодишния си опит, фирмата създава разнообразни решения за широк диапазон от клиенти от различни сфери, с различна големина и структура. Предлаганите от Kodys системи спомагат за: съкращаване на времето, необходимо за определени дейности, намаляване на разходите, актуална информация в реално време, точни данни, премахване на човешките грешки. През годините Kodys е сертифициран партньор на Motorola - производител на скенери, мобилни терминали и компоненти за изграждане на безжични мрежи; както и на Zebra Technologies - производител на баркод принтери и консумативи. Услугите, предлагани от компанията включват: анализ на нуждите на клиента и предложение на решение, стандартен софтуер, както и разработка на такъв, доставка на нужното оборудване (като например баркод принтери и скенери, мобилни терминали и други необходими компоненти), инсталация и обучение, голямо разнообразие от консумативи (етикети, PVC карти и др.), пълно гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване.

  Hostalkova 7/520 Břevnov 169 00 Прага, Чехия

  www.kodys.cz

  Последвайте ни

 • Kodys Slovensko

  KODYS SLOVENSKO реализира цялостни решения за повишаване на продуктивността и ефективността на фирмите и намаляване на разходите. Компанията предлага решения за автоматична идентификация посредством индустриални баркод и RFID четци и мобилни компютри, пренос на данни чрез безжична инфраструктура, както и управление на данни посредством мобилни софтуерни решения. Сферите на приложение включват търговия, дистрибуция, транспорт и логистика, производство, здравеопазване и др. Решенията на компанията комбинират в себе си трите ключови елемента на бизнес мобилността - възможността да се улавят, прехвърлят и управляват данни в реално време и място в организации от всякакъв размер.

  Sliačska 2 831 02 

  Братислава, Словакия

  www.kodys.sk

  Последвайте ни