Условия за завеждане на рекламации

1. Рекламации за количествени и видими качествени несъответствия.

Срок за подаване:

1.1. При открити количествени несъответствия в заявени/платени и доставени бройки транспортни единици -  кашон/контейнер/пакет и др. - в деня на получаване на стоката с Приемо-предавателния протокол;

1.2. При открити количествени несъответствия в съдържанието на единица транспортна опаковка - кашон/контейнер/пакет и др. -  до 3 работни дни от датата на получаване на стоката  с Приемно-предавателния протокол.

Начин на подаване: писмено с и-мейл до адрес orders@barcodes.bg и следните задължителни данни:

Име на фирма:

Лице за контакт:

Вид на рекламацията: количествено или качествено разминаване

Фактура: № и дата

Описание на стоката:

Пълно описание на несъответствието:

Доказателствени снимки

 

Срок за разглеждане: до 5 работни дни от датата на получаване на писменото известие


 

2. Рекламации за установени скрити дефекти

Срок за подаване: в 3 дневен срок от установяването, но не по-късно от 15 дни от датата на Приемо-предавателния протокол.

Начин на подаване: писмено с и-мейл до адрес orders@barcodes.bg и следните задължителни данни:

Име на фирма:

Лице за контакт:

Вид на рекламацията: количествено или качествено разминаване

Фактура: № и дата

Описание на стоката:

Пълно описание на несъответствието:

Маркировка на стоката:

Доказателствени снимки

 

При този вид рекламации е задължително да бъде запазена маркировката на стоката и рекламираната стока да бъде изпратена до офис на Баркод Системи България.

Срок за разглеждане: след подаване на писмено известие и до 7 работни дни от датата на получаване на рекламираната стока.


 

3. Рекламации за транспортни дефекти – нарушена опаковка, в следствие на което е увредена или частично или изцяло стоката, в случаите, в които експедирането на стоката е за сметка на Баркод Системи България и в момента на приемането й от куриера бъде установена нарушена опаковка, увредена частично или изцяло стока е налице неспазване на договорните условия на Баркод Системи България със съответната куриерска фирма. За да бъде разгледана рекламация, произлизаща от неспазване на тези условия е необходимо получателя да: 

  • Попълни констативен протокол, съставен в два еднообразни екземпляра в момента на получаване на пратката, който да съдържа подпис на куриера;
  • Предостави доказателствени снимки на пратката в превозното средство на куриера

Срок за подаване: в датата на получаване на стоката 

Срок за разглеждане: до 7 работни дни от датата на получаване на копие от констативния протокол и доказателствените снимки.

 

Повече за препоръчителните условия за съхранение на етикетни материали и термострансферни ленти можете да видите тук.