GS1 България и Баркод Системи България организираха съвместен семинар

 

Семинар за 2D миграцията и стандарти при проследимост на продукти

 

На 17 април 2024 г. се проведе съвместния семинар на GS1 България и Баркод Системи България на тема: „GS1 миграция към 2D баркодове и стандарти при проследимост на продукти“. Събитието предизвика голям интерес като присъстваха представители от водещи компании в страната в областта на търговията на дребно, производството на бързооборотни стоки, логистиката и дистрибуцията. Специални гости бяха и представители на световния лидер в областта на баркод оборудване и технологии - Zebra Technologies.


Велин Кърчев представя глобалната инициатива за 2D миграциятаНачало на събитието даде Велин Кърчев, гл. експерт в GS1 България. Той запозна детайлно аудиторията с глобалната инициатива за преминаване от линейни към 2D баркодове в търговията на дребно, наречена още GS1 Sunrise 2027. Акцентира върху основните разлики между линейните баркодове, GS1 DataMatrix и QR Code, както и какви данни обхваща всеки един баркод символ.

 

След основополагащата теоретична основа от GS1 България, в ролята на лектор влезе Юри Димитров - управител на Баркод Системи България. Той представи практически насоки за работа с GS1 DataMatrix, GS1 QR Code и GS1 Digital Link и подчерта основните предимства на 2D баркодовете.

 

Юри Димитров дава съвет какво да предприемат фирмите до 2027Г-н Димитров обясни детайлно какви са ползите и предимствата при използването на GS1 Digital Link за потребителите, търговските обекти и веригата на доставки. Той отправи полезни съвети към фирмите какви действия да предприемат до 2027 година, за да се справят с 2D миграцията.

 

Втората част на събитието бе фокусирана върху проследимостта на продукти и суровини в производствени, дистрибуционни и търговски фирми. Г-н Кърчев представи GS1 стандартите за проследимост във веригата на доставки. Запозна аудиторията с едни от най-използваните приложни идентификатори и как се идентифицират различните видове логистични единици.

 

Бистра Карапанчева представя своята презентация за проследимостСледващата презентация бе посветена на добрите практики за проследимост на продукти и суровини в производствени и дистрибуционни фирми. 
Бистра Карапанчева, мениджър „Управление на проекти“ в Баркод Системи България, разгледа в детайли основните етапи на логистичния одит като наблегна на упражненията по проследимост и справките за контрол на артикули/материали. За да онагледи процеса по създаване на справки, тя използва Мobee WMSсофтуерната система за управление на склад, разработвана и внедрявана от Баркод Системи България.

 

След това думата взе Юри Димитров, представяйки основни функционалности на софтуерния пакет Mobee за управление на мобилна търговска дейност, сред които: маршрути и графици, работни дни, събиране на поръчки, Ex-Van продажби, връщане на стока и амбалаж, работа с ДМА и рекламни материали, задължения и плащане, въпросници, планограми и др.   

 

В края на семинара гостите имаха възможност да разгледат продукти на Zebra Technologies и да обсъдят конкретни бизнес казуси с представители на GS1 България и Баркод Системи България. Отзивите след семинара бяха повече от положителни като част от присъстващите споделиха, че освен интересно е било и изключително полезно.

 

Демонстриране и разглеждане на продукти на Zebra Technologies