Препоръчителни условия за съхранение на етикетни материали и термотрансферни ленти

 

Препоръчителните условия за съхранение на консумативите за етикетни принтери, които гарантират запазването на качествата им, съгласно предписанията на производителите са:

  • Консумативи за етикетни принтери - съхранениеПостоянна температура на въздуха 20°С +/-5°С
  • Средна влажност на въздуха 40% до 50%
  • Да се избягва директно излагане на слънчева
  • светлина и топлина
  • Да се избягва излагане на влага
  • Съхранението трябва да става в оригиналната индивидуална или групова опаковка на консуматива. Разопаковането на консуматива се препоръчва да става непосредствено преди употребата му
  • Съхранявайте ролките хоризонтално (фиг. 1)
  • От наличните консумативи, първи използвайте тези от по-стара доставка
  • Ако при вас условията на помещението, където се отпечатват консумативите, са различни от условията на съхранение, то осигурете достатъчно време за тяхната климатизация, без да ги вадите от оригиналната им опаковка, като преместването им в помещението за отпечатване стане няколко часа преди използването им (не по-малко от 2).

Спазване на гореспоменатите условия гарантира запазването на качествата на
консумативите за срока на съхранението им, считано от датата на производство.
За повече информация, вижте опаковката на консумативите или се свържете с нас.
При необходимост да се свържете с нас, можете да използвате следните контакти:

 

mail За поръчка на консумативи: orders@barcodes.bg

mail Техническа поддръжка и заявка за ремонт на принтери: support@barcodes.bg

mail Относно информация за продуктите и решенията, предлагани от нас:

info@barcodes.bg
www.barcodes.bg
София: 02/9730075
Варна: 052/572600