Интернет на нещата

Интернет на нещата (Internet of Things – IoT) описва среда, в която баркодове и сензори са свързани с обектите и им придават „дигитален глас“. Този глас прави възможно обектите да се свързват помежду си и да обменят данни посредством интернет. Данните, уловени от сензорите, се предават в реално време и представляват основа, на база на която могат да се вземат решения. 

Интернет на нещата (Internet of Things – IoT) ще даде много възможности на потребителите и бизнеса в бъдеще, при това в различни области - от свързани коли до нови шансове за оптимизиране на работата в производството. Свързаните устройства ще помогнат на промишлеността значително, тъй като машините ще имат възможността да разпознават проблеми в самите тях и да сигнализират чрез мрежата за случващото се. По този начин компаниите ще могат да реагират мигновено, спестявайки си значителни разходи от настъпването на много по-сериозен проблем.