Шесто поредно отличие за Extreme Networks

24/04/2024

Лого на Gartner Peer InsightsЗа шести пореден път Extreme Networks се позиционира като лидер в Магическия квадрант на Gartner за корпоративна кабелна и безжична LAN инфраструктура. 

Магическият квадрант на Gartner предлага задълбочени анализи и полезни съвети, които дават информация за участниците на даден пазар. Докладът сравнява компаниите въз основа на стандартните критерии и методология на Gartner. Всеки доклад е придружен от графика на Магическия квадрант, която изобразява пазара, оценяваща компаниите въз основа на тяхната визия, зрялост и способност за изпълнение.

Портфолиото Infinite Enterprise на Extreme Network свързва кабелни, безжични и SD-WAN продукти в едно цялостно решение и се управлява от единна платформа, достъпна в облака или на място. Отличителните силни страни на продукта са:

  • Мрежова структура с нулево докосване, благодарение на която се намалява тежестта при внедряването за клиентите.
  • Универсално лицензиране – лицензите не са обвързани с конкретен хардуер, а с мрежата и могат да бъдат премествани от едно устройство на друго, независимо от неговия вид.
  • Управление на мрежата от трета страна - интеграцията на много доставчици оптимизира разгъването в среди със стара инфраструктура.

Според доклада на Gartner:доставчикът в квадранта на Лидерите е демонстрирал способността да изпълни голямо разнообразие от изисквания на клиентите чрез широкия обхват на своята продуктова гама за корпоративни мрежи. Лидерите имат способността да оформят пазара и да предоставят цялостни и диференциращи се корпоративни мрежови приложения, както и глобално обслужване и поддръжка. Лидерите имат силни взаимоотношения със своите канали и клиенти и имат ограничени пропуски в портфолиото си.

Лого на Extreme networksExtreme Networks е компания, която прави мрежите лесни, гъвкави и мащабируеми. Фокусират се върху превръщането на клиентската мрежа в стратегически актив за захранване на нови услуги, осигуряване на непрекъснатост на бизнеса и ускоряване на иновациите.