SOTI

SOTI е иноватор и лидер в предоставянето на решения за дистанционно управление на мобилни и Internet of Things (IoT) устройства. В световен мащаб повече от 17 000 компании са се доверили на SOTI, за да развиват своите стратегии за управление, приложения и съдържание на мобилни устройства, както и крайни IoT точки.

Опитът с компании от различни индустрии, и партньорството с широк кръг технологични компании, дават възможност SOTI да има поглед върху пазарните тенденции и авангардни бизнес решения. Ангажираността от страна на SOTI за иновации гарантира, че бизнесът е една крачка напред с решенията, от които има нужда, така че да извлече повече от безкрайните възможности на мобилността.