Как да оптимизирате забавянето в производството

20/12/2022

Много производствени фирми обясняват забавянето в производството с недостига на работна ръка. Секторът на храни и напитки е един от 15-те производствени отрасли, които отчитат ръст през последните месеци. Въпреки това същият този сегмент е един от петте, които отчитат спад в нивата на заетост за същия период.

Какво правят големите производствени компании при недостиг на персонал, за да изпълнят необходимите нива на производство? Логичният отговор е да наемат още хора. Но когато не успеят да назначат необходимия брой служители, трябва да пристъпят към автоматизиране на ключовите процеси.

Фиксирани системи за автоматизацияНапълно естествено, повечето производители се стремят да автоматизират първо производствената линия, но тя е само един от компонентите, които може да води до забавяне. Ако линиите бъдат автоматизирани, но служителите поемат цялата отговорност за останалата част от процесите, то е много вероятно възвръщаемостта на инвестицията за автоматизация да бъде разочароваща.

С други думи, ако производствените компании разчитат единствено на фиксираните системи за автоматизация, използвани при поточните линии, то те едва ли ще бъдат доволни от цялостния резултат, защото проблемите до момента на производство и след него няма да бъдат обхванати.

Лого на ZebraКак производствените фирми да се справят с този проблем? Ключовото разположение на служителите и правилното разпределение на задачите е важен момент, но още по-съществено е внедряването на автоматични мобилни роботи (AMR). Тяхна основна роля е пренасяното на инвентар от една точка до друга. Внедряването на AMR е изключително бърз и лесен процес, без необходимост от смяна на конфигурацията, поради което те са най-гъвкавото решение за автоматизация в световен мащаб.

Системите AMR са подходящи за последователни, повтарящи се движения на материали, от точката за доставка на консумативи до опаковането на готовата продукция. Внедряването на мобилните роботи гарантирано подобрява производителността и спомага за:

  • Отстраняване на непродуктивното обхождане на производствения обект
  • Постоянно снабдяване с материали и консумативи там, където са необходими
  • Пренасочване на служителите към приоритетни задачи
  • Автоматизиране на голяма част от процеса по транспортиране на материалите

Мобилните роботи дават възможност да се проследява, анализира и оптимизира работата им, благодарение на набор от показатели. Налице са различни модели AMR с различна функционалност, според индивидуалните фирмени нужди.

Автоматични мобилни роботи