Чували ли сте за интелигентните шкафове?

05/04/2023

Лого на Zebra TechnologiesИнтелигентните шкафове на Zebra Technologies са иновативно решение, благодарение на което може да бъде увеличена оперативната ефективност и да се подобри начинът, по който се извършват работните процеси. Благодарение на тях ще бъде повишена сигурността на активите на всяка компания.

Интелигентните шкафове са модулно решение, състоящо се от физическа част и софтуер, чрез който се управляват.

 

Интелигентни шкафове от Зебра

Шкафовете се предлагат в различни размери, в които могат да се съхраняват от 5 до 100 устройства едновременно. Интелигентните шкафове съхраняват устройствата и осигуряват бърз и лесен достъп на служителите.

Софтуерът, който управлява интелигентните шкафове Zebra Access Management System™ (ZAMS) осигурява:

  • Информация за батериите на мобилните устройства
  • Проверка на състоянието на устройствата
  • Актуализиране на софтуера им

В интелигентните шкафове могат да бъдат използвани и специалните заключващи се кредъли на Zebra Technologies, които дават възможност за по-висока степен на физическа защита на устройствата. Те заключват устройствата в слота за зареждане и всяко едно от тях се освобождава след въвеждане на индивидуален потребителски PIN код. По този начин се извършва контролираното им издаване при тяхната пълна готовност за работа, за да бъде възпрепятствана загубата им. Системата за управление на достъпа съхранява информация за дата и час на взимане или връщане на устройство, успешно или грешно въвеждане на парола и др.

Всички интелигентни шкафове са изработени от здрави материали и са оборудвани с вградени захранващи устройства. Шкафовете се охлаждат чрез естествен въздушен поток. Това елиминира необходимостта от охлаждащ вентилатор, което намалява общите разходи и въглеродния отпечатък.

Това иновативно решение е подходящо за малки фирми, в които са нужни ограничен  брой устройства едновременно или в големи складове и дистрибуторски фирми, в които са необходими голям брой устройства в началото на всяка смяна. Намират широко приложение в различни вертикали, включително търговия на дребно, транспорт и логистика, производство и здравеопазване.